" Baby's die gebarentaal gebruiken, leren al heel vroeg dat hun gedachten en gevoelens belangrijk zijn en dat er naar ze geluisterd wordt. Hierdoor ontwikkelen ze een positieve houding ten opzichte van anderen en zichzelf. Ze ontdekken dat leren..."

Lees volledige ervaring

Plaats ervaring

Word docent

Leave your e-mail address to receive updates

FAQs

Tristan signing 'cold'

1. Op welke leeftijd van mijn kind kan ik het beste met gebarentaal beginnen?
2. Welk gebarentaalsysteem gebruikt Bizzy Bee Signing en waarom?
3. Waarom is het belangrijk om standaardgebaren te gebruiken in plaats van verzonnen/vereenvoudigde gebaren?
4. Mijn kind is 18 maanden. Is het te laat om met gebarentaal te beginnen?
5. Vertraagt het gebruik van gebarentaal de spraakontwikkeling van mijn kind?
6. Wanneer zal mijn kind zelf beginnen te communiceren via gebaren?
7. Moet ik de Amerikaanse Gebarentaal (ASL) helemaal beheersen voordat ik het mijn kind kan leren?
8. Ons kind wordt al tweetalig opgevoed. Is een derde taal – gebarentaal – niet teveel?
9. Wat zijn de langetermijnvoordelen van gebarentaal?
10. Is gebarentaal internationaal?

1. Op welke leeftijd van mijn kind kan ik het beste met gebarentaal beginnen?

Wij zijn van mening dat u het beste kunt beginnen als uw kind tussen de zes en negen maanden oud is. Rond deze leeftijd gaan baby's vaak pogingen doen om te communiceren en gaan ze handbewegingen maken, zoals hallo en dag zwaaien. Uw baby zal rond deze tijd ook zelf gaan zitten, wat alles ook eenvoudiger maakt.

Maar er is geen beletsel om nog eerder te beginnen. Omdat de visuele cortex (het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het verwerken van visuele informatie) zich sneller ontwikkelt dan de auditieve cortex (het deel dat verantwoordelijk is voor het verwerken van geluid), kunt u al van deze aanvullende vorm van communicatie profiteren als uw kind nog heel jong is. Uw baby zal u eerder kunnen begrijpen dan wanneer u uitsluitend gebruik maakt van gesproken taal. Als u bijvoorbeeld steeds voordat u de luier van uw baby gaat verschonen het gebaar voor 'luier verschonen' maakt, dan begrijpt uw baby als snel wat er gaat gebeuren.

Terug naar de vragen

2. Welk gebarentaalsysteem gebruikt Bizzy Bee Signing en waarom?

Bizzy Bee Signing maakt gebruik van de Amerikaanse Gebarentaal (ASL). Lees meer over de redenen waarom we voor ASL hebben gekozen en niet voor een ander gebarentaalsysteem.

Terug naar de vragen

3. Waarom is het belangrijk om standaardgebaren te gebruiken in plaats van verzonnen gebaren?

Hoewel de meningen verdeeld zijn over de vraag of het beter is om een standaardsysteem als ASL te gebruiken of vereenvoudigde, verzonnen gebaren, zijn wij van mening dat het gebruik van een standaardsysteem een aantal belangrijke voordelen heeft. Standaard ASL-gebaren zijn consistent, gemakkelijk te leren en worden door veel mensen begrepen. Lees meer over waarom het volgens ons belangrijk is om standaardgebaren te gebruiken in plaats van verzonnen/vereenvoudigde gebaren.

Terug naar de vragen

4. Mijn kind is 18 maanden. Is het te laat om met gebarentaal te beginnen?

Het is altijd goed om een tweede taal te leren. Zelfs als uw kind al begint te praten, kan het gebruik van gebarentaal zijn communicatieve vaardigheden alleen nog maar vergroten. Onze lessen zijn momenteel gericht op kinderen tot 2,5 jaar.

Terug naar de vragen

5. Vertraagt het gebruik van gebarentaal de spraakontwikkeling van mijn kind?

Nee, het gebruik van gebarentaal heeft geen invloed op de spraakontwikkeling van uw kind.

Bij horende kinderen wordt gebarentaal niet gebruikt ter vervanging, maar ter ondersteuning en aanvulling van gesproken taal (daarom is het belangrijk om de woorden altijd uit te spreken als u ze gebaart). U zult merken dat dit op verschillende manieren werkt:

  • Als u gebaren maakt terwijl u met uw kind praat, spreekt u de woorden doorgaans langzaam uit om het gebaar te benadrukken. Hierdoor krijgt uw kind twee keer zoveel gelegenheid om de overgebrachte boodschap te begrijpen en kan het de gesproken woorden wellicht makkelijker onthouden.
  • Als u gebaren gaat gebruiken, zult u merken dat u de woorden waarvoor u het gebaar wilt aanleren, automatisch benadrukt (bijv. melk, eten, slapen). Pas als uw kind vertrouwd is met deze gebaren, zult u beginnen met het aanleren van nieuwe gebaren.
  • Als u uw kind gebaren wilt leren, dan maakt u het gebaar en zegt u het woord vóór, tijdens en na een bepaalde handeling (bijv. 'Ik maak iets te eten voor je klaar'; 'Je eet heel goed'; "Je bent klaar met eten'). Deze herhaling bevordert het taalontwikkelingsproces.

Het gebruik van gebarentaal vanaf jonge leeftijd lijkt zowel op korte als op lange termijn veel voordelen te hebben voor de woordenschat en de lees- en schrijfvaardigheid.

Er zullen echter altijd kinderen zijn die een taal- of spraakachterstand hebben (met of zonder gebruik van gebarentaal). Uit statistische gegevens blijkt bijvoorbeeld dat:

  • in Engeland ongeveer 7% van de kinderen van vijf die naar de basisschool gaan, aanzienlijke problemen hebben met spraak en/of taal (Bercow Report, juli 2008) en
  • in de Verenigde Staten ongeveer 5% van de kinderen merkbare communicatiestoornissen hebben (National Institutes of Health).

Mocht uw kind tot deze groep behoren, dan kan het baat hebben bij gebarentaal. Omdat uw kind zijn behoeften, meningen en wensen op non-verbale wijze kan overbrengen, raakt het minder gefrustreerd dat het zich niet kan uitdrukken in gesproken taal.

Tot slot mogen we niet vergeten dat geen enkel kind hetzelfde is en dat het ene kind – of het nu één, twee of meer talen (gebarentaal of gesproken taal) leert – later begint te praten dan het andere.

Terug naar de vragen

6. Wanneer zal mijn kind zelf beginnen te communiceren via gebaren?

Dat hangt van een aantal factoren af, zoals:

  • hoe oud het kind is als met gebarentaal begonnen wordt
  • hoe regelmatig en consequent gebarentaal gebruikt wordt (doet de belangrijkste verzorger bijvoorbeeld zijn best om zo vaak mogelijk gebarentaal te gebruiken, of gaat het kind naar een kinderdagverblijf waar de leidsters niet met de kinderen gebaren?)
  • hoe gemotiveerd het kind is om te communiceren (net zoals bij volwassenen het geval is, houdt het ene kind meer van communiceren dan het andere)

De ervaring leert echter dat, wanneer een kind merkt dat het maken van gebaren het gewenste resultaat oplevert (bijv. dat het melk krijgt als het 'melk' gebaart), het snel gebaren zal gaan gebruiken om zijn behoeften en wensen duidelijk te maken. Zodra het kind een paar gebaren kent, zal het ook gaan communiceren over dingen die het kan zien of horen (hond, vliegtuig en bloem).

Als men met gebarentaal begint bij kinderen tussen die acht en twaalf maanden oud zijn, dan zullen ze over het algemeen twee tot twaalf weken later gebaren terug gaan maken.

Als men met gebarentaal begint bij kinderen die tussen de veertien en vierentwintig maanden oud zijn, dan is het mogelijk dat ze al na een paar dagen gebaren terug gaan maken.

Dit zijn slechts een paar statistische richtlijnen; ieder kind is anders en moet zich in zijn eigen tempo kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om het gebruik van gebarentaal leuk te houden en geen druk uit te oefenen op het kind.

Terug naar de vragen

7. Moet ik de Amerikaanse Gebarentaal (ASL) helemaal beheersen voordat ik het mijn kind kan leren?

Nee, bij Bizzy Bee Signing wordt alleen de woordenschat aangeleerd die voor kinderen relevant is. De gebaren worden gebruikt om deze basiswoordenschat te benadrukken met inachtneming van de grammatica van de desbetreffende gesproken taal. U hoeft daarom geen ervaring te hebben op het gebied van gebarentaal. U krijgt van ons alles wat u nodig hebt om uw eigen gebarenschat op te bouwen.

Terug naar de vragen

8. Ons kind wordt al tweetalig opgevoed. Is een derde taal – gebarentaal – niet teveel?

Nee, helemaal niet. Gebarentaal kan zelfs ondersteuning bieden als er in het gezin twee of meer talen gesproken worden, omdat gebarentaal een brug vormt tussen de gesproken talen. Als beide ouders consequent standaardgebaren (bijv. ASL-gebaren) gebruiken, kan het kind door het gebaar begrijpen wat er gezegd wordt, ook al kent het kind het gesproken woord in die taal nog niet.

Terug naar de vragen

9. Wat zijn de langetermijnvoordelen van gebarentaal?

Gebarentaal heeft verschillende langetermijnvoordelen, zoals een groter gevoel van eigenwaarde en meer interesse voor het leren. Lees meer over de voordelen van het leren van gebarentaal.

Terug naar de vragen

10. Is gebarentaal internationaal?

Nee, de meeste landen hebben hun eigen gebarentaal. Bovendien is er geen één-op-één relatie tussen gesproken talen en gebarentalen. Er bestaat bijvoorbeeld geen algemene gebarentaal die in alle Spaanssprekende landen of in alle Engelssprekende landen gesproken wordt.

Zelfs binnen één gebarentaalsysteem zijn er regionale verschillen, vergelijkbaar met dialecten in een gesproken taal. Lees meer over het gebarentaalsysteem dat Bizzy Bee Signing gebruikt.

Terug naar de vragen